Yeni sezona arttırılmış kapasiteyle girildi

Çay­kur; bu yıl da gün­lük 650 ton ka­pa­si­te ar­tı­şı ile yeni se­zo­na 8 bin 650 ton gün­lük yaş çay iş­le­me ka­pa­si­te­si ile girme he­de­fiy­le mev­cut fab­ri­ka­lar­da kış se­zo­nun­da baş­la­dı­ğı re­viz­yon ve ye­ni­le­me ça­lış­ma­la­rı bi­rin­ci sür­gün ba­şın­da ta­mam­la­ya­rak yeni se­zo­na girdi.

Yeni sezona arttırılmış kapasiteyle girildi

     Ya­pı­lan ça­lış­ma­la­rı sık sık ye­rin­de in­ce­le­yip bilgi alan Çay­kur Genel Mü­dü­rü İmdat Süt­lü­oğ­lu ka­pa­si­te ar­tır­ma ça­lış­ma­la­rı­nın devam et­ti­ği Hopa ve Fın­dık­lı fab­ri­ka­la­rı­nı zi­ya­ret ede­rek ça­lış­ma­la­rın son du­ru­mu hak­kın­da bilgi aldı. Mayıs ba­şın­da kam­pan­ya­nın açı­la­bi­le­ce­ği­ni be­lir­ten Genel Müdür İmdat Süt­lü­oğ­lu : “Se­zo­nun çok yak­laş­tı­ğı bu gün­ler­de çok hızlı bir şe­kil­de ka­pa­si­te ar­tı­şı ça­lış­ma­la­rı­mız devam edi­yor. Artık fab­ri­ka­la­rı­mı­zı to­par­lı­yo­ruz. Mayıs’ın ilk haf­ta­sın­da muh­te­me­len kam­pan­ya baş­la­ya­cak. Bunun için ça­lış­ma­la­rı­mız gece gün­düz devam edi­yor. Tek­nik ekip­le­ri­miz ça­lı­şı­yor. Bize ma­ki­ne temin eden fir­ma­la­rı da ça­lış­tı­rı­yo­ruz. Bu sene 650 ton gibi rekor bir ka­pa­si­te ar­tı­şı­nı çok kısa bir süre içe­ri­sin­de bir kış se­zo­nun­da ger­çek­leş­tir­miş olu­yo­ruz. İnşal­lah ge­lecek se­zon­da 8bin 650 ton gibi güçlü bir ka­pa­si­te ile se­zo­na gi­re­ce­ğiz ve va­tan­daş­la­rı­mı­za daha iyi daha ka­li­te­li hiz­met su­na­ca­ğız. Ça­yı­mı­zı daha taze ola­rak iş­le­ye­ce­ğiz. “ dedi

ÇA­LIŞ­MA­LAR HEM ÜRETİM AYA­ĞIN­DA HEMDE PAZAR AYA­ĞIN­DA DEVAM EDİYOR

     Çay­kur Genel Mü­dü­rü İmdat Süt­lü­oğ­lu üre­tim aya­ğın­da üre­ti­ci­yi ra­hat­la­ta­cak ve ham­mad­de­nin taze iken alı­nıp iş­len­me­si­ni sağ­la­ya­cak atı­lım­lar ya­pı­lır­ken bir yan­dan da hem yurt içi hem de yurt dı­şın­da­ki Pazar pa­yı­nı art­tır­mak için ça­lış­tık­la­rı­nı be­lirt­ti. Genel Müdür İmdat Süt­lü­oğ­lu: “Bir aya­ğı­mız yurt­dı­şın­da yeni ba­yi­ler oluş­tur­mak üzere ülke ülke do­la­şı­yo­ruz. Bir ta­raf­tan da yurt için­de­ki ba­yi­le­ri­mi­zi ge­zi­yo­ruz. On­la­rın ça­lış­ma­la­rı­na ne­za­ret edi­yo­ruz. Bir ta­raf­tan da çay böl­ge­sin­de üre­tim aya­ğın­da­ki ça­lış­ma­la­rı­mı­zı gece gün­düz takip edi­yo­ruz. 2015 yı­lı­nı ba­şa­rı­lı bir şek­li­de ta­mam­la­dık. İnşal­lah 2016 yı­lın­da daha ba­şa­rı­lı daha hu­zur­lu bir sezon ge­çir­me­yi he­def­li­yo­ruz.
ÇA­LIŞ­MA­LA­RA YEREL YÖNETİCİLER DES­TEK VERİYOR

     Fab­ri­ka­lar­da ya­pı­lan ça­lış­ma­la­rın çay se­zo­nu baş­la­ya­na kadar bi­te­ce­ği­ni ve ça­lış­ma­lar­da yerel yö­ne­ti­ci­le­rin­de ken­di­le­ri­ne des­tek ver­di­ği­ni be­lir­ten Süt­lü­oğ­lu des­tek veren her­ke­se te­şek­kür edi­yo­rum dedi. Genel Müdür Süt­lü­oğ­lu: “ İnşal­lah fab­ri­ka­la­rı­mız­da­ki bu ka­pa­si­te ar­tır­ma ça­lış­ma­la­rı çay baş­la­ya­na kadar ta­mam­la­na­cak ve fab­ri­ka­la­rı­mız en iyi şe­kil­de üre­ti­ci­le­ri­mi­ze hiz­met ve­recek. Ça­lış­ma­la­rı­mız­da yerel yö­ne­ti­ci­le­ri­miz­de ciddi kat­kı­lar des­tek­le­ri olu­yor. Hopa fab­ri­ka­sın­da 90 ton ar­tı­şı­mız var. Şu anda fab­ri­ka içe­ri­sin­de­ki bazı iş­ler­de Hopa Be­le­di­ye­mi­zin iş ma­ki­ne­le­ri ça­lı­şı­yor. ” Dedi.

Beğendim 0 Muhteşem 0 Haha 0 İnanılmaz 0 Üzgün 0 Kızgın 0

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.


yükleniyor

BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU

yukarı çık