Çaykur, çay bahçeleri için gen havuzu oluşturuyor

ÇAYKUR mevcut çaylık alanlarının yenilenmesi projesi kapsamında yenilenecek olan bahçelerde kullanılmak üzere çeşitli çay bitkisi genlerinden oluşan bir havuz oluşturuyor.

Çaykur, çay bahçeleri  için gen havuzu  oluşturuyor

     ÇAY­KUR’a bağlı Hay­rat fi­dan­lı­ğın­da oluş­tu­ru­lan gen ha­vu­zun­da in­ce­le­me­ler­de bu­lu­nan Çay­kur Genel Mü­dü­rü İmdat Süt­lü­oğ­lu dün­ya­da bu ko­nu­da ön­cü­lük eden ül­ke­ler­den te­da­rik edi­len çe­şit­li bit­ki­ler Rize’ye ge­ti­ril­di­ği­ni ve ÇAY­KUR’a ait Hay­rat Fi­dan­lı­ğın­da oluş­tu­ru­lan gen ha­vu­zu bah­çe­sin­de mu­ha­fa­za edil­di­ği­ni söy­le­di.

     Mev­cut çay bah­çe­le­ri­nin to­hum­dan üre­til­di­ği­ni zaman içe­ri­sin­de me­lez­le­şen bit­ki­nin hem yaş çay açı­sın­dan hem de ürün ka­li­te­si ola­rak ve­rim­siz­leş­ti­ği­ni be­lir­ten Genel Müdür İmdat Süt­lü­oğ­lu; “Te­şek­kü­lü­müz çay­lık­la­rın ye­ni­len­me­si kap­sa­mın­da Çay­kur Ata­türk Çay ve bahçe Kül­tür­le­ri Araş­tır­ma Ens­ti­tü­mü­ze ait Hay­rat Fi­dan­lı­ğın­da çay bit­ki­si­ne ait ulu­sal gen ha­vu­zu oluş­tu­ru­yo­ruz. Bu amaç­la Dünya çay ta­rı­mın­da önem­li ıslah ça­lış­ma­la­rı yapan ül­ke­ler­den ül­ke­mi­ze çe­şit­li ka­rak­ter­ler ta­şı­yan çay fi­dan­la­rı ge­tir­mek­te­yiz. Bu kap­sam­da ilk ola­rak Ja­pon­ya’dan fark­lı ka­rak­ter­ler ta­şı­yan 10 çeşit çay fi­da­nı ül­ke­mi­ze ge­tir­dik ve bu kap­sam­da ça­lış­ma­la­rı olan diğer çay üre­ten ül­ke­ler­den de örnek bit­ki­ler ge­ti­ri­le­cek­tir. Bu ül­ke­ler Çin, Sri Lanka, Hin­dis­tan, Vi­et­nam, En­do­nez­ya, Kenya olmak üzere top­lam­da 7 ül­ke­dir.”

“ÇAY BAH­ÇE­LERİ BU GEN HA­VU­ZUN­DAN YENİLE­NECEK”

     Çay üre­ten 7 ül­ke­den ge­ti­ri­lecek olan ve­rim­li çay bit­ki­le­ri Hay­rat Fi­dan­lı­ğın­da oluş­tu­ru­lan par­sel­ler­de mu­ha­fa­za edi­le­rek gen ha­vu­zu oluş­tu­ru­la­ca­ğı­nı be­lir­ten Genel Müdür İmdat Süt­lü­oğ­lu: “Hay­rat Fi­dan­lı­ğın­da oluş­tu­ru­lan çay bit­ki­si­ne ait ilk ulu­sal gen ha­vu­zu ola­cak­tır. Oluş­tu­ru­lan bu gen ha­vu­zu ül­ke­miz çay ta­rı­mı­na ve çay sek­tö­rü­ne önem­li kat­kı­lar sağ­la­ya­cak­tır. Bu katkı özel­lik­le hem doğ­ru­dan ül­ke­mi­ze gelen çay çe­şit­le­rin­den per­for­mans­la­rı ve uyum ka­bi­li­yet­le­ri iyi olan­lar hem de gen ha­vu­zun­da­ki fark­lı ka­rak­ter­ler ta­şı­yan çay çe­şit­le­ri ara­sın­da­ki me­lez­le­me yolu ile ıslah edi­len yeni çe­şit­ler­den üre­til­miş ola­cak. Yani ken­di­mi­ze has milli çe­şit­le­ri­miz ola­cak. Özel­lik­le bu çe­şit­le­rin ta­şı­mış ol­du­ğu ka­rak­ter­ler ba­kı­mın­dan zen­gin ol­ma­sı bize geniş bir al­ter­na­tif su­na­cak­tır. Üre­tim pro­ses­le­ri­mi­ze uygun çay çe­şit­le­ri­nin ya­nın­da siyah, yeşil, olo­ong, beyaz olum­suz çevre şart­la­rı­na kar­şı­da da­ya­nık­lı verim, ka­li­te ba­kı­mın­dan zen­gin bir çeşit kay­na­ğı­na sahip ola­ca­ğız. Aynı za­man­da dün­ya­nın en zen­gin bo­ta­nik bah­çe­si ola­rak yerli, ya­ban­cı tu­rist­le­re hiz­met ve­recek ve böy­le­ce tu­rizm açı­sın­dan çe­şit­li­lik oluş­tur­muş ola­ca­ğız. ”

Beğendim 0 Muhteşem 0 Haha 0 İnanılmaz 0 Üzgün 0 Kızgın 0

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.


yükleniyor

BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU

SON DAKİKA HABERLER

yukarı çık