Dubai'de Türk Çayı konuşuldu

Dün­ya­nın en büyük çay üre­ti­ci­si ül­ke­le­ri­nin ka­tıl­dı­ğı 6. Glo­bal Çay Fo­ru­mu Dubai’de ya­pıl­dı. Fo­rum­da çay üre­ti­ci­si, çay tü­ke­ti­ci­si ülke tem­sil­ci­le­ri, ma­ki­ne ima­la­tı yapan fir­ma­lar, bilim adam­la­rı dünya çay sek­tö­rü­nün ge­le­ce­ği­ni, ik­lim­sel so­run­la­rı de­ğer­len­dir­di­ler.

Dubai'de Türk Çayı konuşuldu

Dün­ya­nın en büyük çay üre­ti­ci­si ül­ke­le­ri­nin ka­tıl­dı­ğı 6. Glo­bal Çay Fo­ru­mu Dubai’de ya­pıl­dı. Fo­rum­da çay üre­ti­ci­si, çay tü­ke­ti­ci­si ülke tem­sil­ci­le­ri, ma­ki­ne ima­la­tı yapan fir­ma­lar, bilim adam­la­rı dünya çay sek­tö­rü­nün ge­le­ce­ği­ni, ik­lim­sel so­run­la­rı de­ğer­len­dir­di­ler.

Dubai Ti­ca­ret Oda­la­rı Baş­ka­nı Prens Ahmed Bin Su­la­yem’in açı­lış ko­nuş­ma­sı ile baş­la­yan fo­rum­da; Sri Lanka, Ka­na­da, Pa­kis­tan, İran, Hin­dis­tan, Çin, Rusya, İngil­te­re, Ru­an­da, Kenya, Nepal, Vi­et­nam, En­do­nez­ya, Al­man­ya’dan gelen de­le­ge­ler ül­ke­le­rin çay so­run­la­rı­nı tar­tış­tı­lar.

Fo­ru­ma ana spon­sor ola­rak ka­tı­lan ÇAY­KUR aç­tı­ğı 25­met­re­ka­re stant­la fo­ru­ma ka­tı­lan ülke tem­sil­ci­le­ri­nin adeta uğrak nok­ta­sı oldu. Ulu­sal Çay Kon­se­yi Baş­ka­nı ve Genel Müdür İmdat Süt­lü­oğ­lu Fo­rum­da Türk Çay Sek­tö­rü ve Türk Çayı hak­kın­da ka­tı­lım­cı­la­ra bir kon­fe­rans ve­re­rek, Türk Ça­yı­nı diğer çay­lar­dan ayı­ran özel­lik­le­ri an­lat­tı. Türk Çay sek­tö­rü­ne ait is­ta­tis­ti­ki bil­gi­ler ve Tür­ki­ye’deki çay kül­tü­rü hak­kın­da bil­gi­le­rin yanı sıra özel­lik­le Türk Ça­yı­nın ta­rı­mın­da ve üre­ti­min­de hiç­bir şe­kil­de kim­ya­sal ilaç ve katkı mad­de­le­ri kul­la­nıl­ma­dı­ğı do­la­yı­sıy­la Türk Ça­yın­da pes­ti­sit ka­lın­tı­sı­nın bu­lun­ma­dı­ğı­na vurgu yaptı.

Forum sü­re­sin­ce ÇAY­KUR stan­dı­na gelen zi­ya­ret­çi­le­ri tek tek ağır­la­yan Çay­kur Genel Mü­dü­rü İmdat Süt­lü­oğ­lu, Dünya Çay Fo­ru­mu­nun dü­zen­len­di­ği Dubai Ser­best Böl­ge­si'nin dün­ya­nın önem­li ti­ca­ret mer­kez­le­rin­den biri ol­du­ğu­nu be­lir­ti.

ÇAY­KUR’un stan­dın­da, Hin­dis­tan, Sri Lanka ile Kenya Çay Bor­sa­sı Baş­kan­la­rı­nı ağır­la­yan Genel Müdür İmdat Süt­lü­oğ­lu, Türk Ça­yı­na gös­te­ri­len il­gi­den son de­re­ce mem­nun ol­duk­la­rı­nı be­lir­te­rek: " Bu böl­ge­nin dünya çay ti­ca­re­tin­de söz sa­hi­bi ol­du­ğu­nu gö­rü­yo­ruz. Dün­ya­nın her ta­ra­fın­dan gelen çay üre­ti­ci­le­ri ile bu­ra­da bu­lu­şu­yo­ruz ve sek­tör­de­ki ge­liş­me­ler, ya­pı­la­bi­le­cek­ler hak­kın­da görüş alış­ve­ri­şin­de bu­lu­nu­yo­ruz. Bu tür or­ga­ni­zas­yon­lar ça­yı­mı­zın ge­le­ce­ği için çok önem­li. Çay üre­ti­min­de ve pa­zar­la­ma­sın­da söz sa­hi­bi olan ül­ke­le­rin bu­luş­tu­ğu bu plat­form­da, kendi ça­yı­mı­zın fark­lı özel­lik­le­ri­ni ta­nıt­ma ve ül­ke­miz­de bu alan­da ya­şa­nan olum­lu ge­liş­me­le­ri an­lat­ma ve ta­nıt­ma fır­sa­tı bu­lu­yo­ruz. Ay­rı­ca ulus­la­ra­ra­sı çay sek­tö­rün­de ya­şa­nan ge­liş­me­ler hak­kın­da bil­gi­le­ni­yo­ruz.” Dedi.

Beğendim 0 Muhteşem 0 Haha 0 İnanılmaz 0 Üzgün 0 Kızgın 0

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.


yükleniyor

BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU

SON DAKİKA HABERLER

yukarı çık